Kas yra fumigacija?

Fumigacija yra oficialiai patvirtinta kenkėjų naikinimo, pašalinimo ar pavertimo nevaisingais procedūra (FAO, 1990; persvarstyta FAO, 1995). Tai pavojinga procedūra, kelianti rimtą pavojų žmonių sveikatai – fumigantai yra labai toksiški junginiai, o per didelis jų poveikis žmonėms gali baigtis mirtimi. Štai kodėl fumigaciją turėtų atlikti tik licencijuotas fumigatorius.

Fumigacijos metu toksiškos dujos įvedamos į talpą pakankamai didele jų koncentracija kad visi kenkėjai žūtų. Toks metodas taikomas tada, kai produktuose esančių kenkėjų neįmanoma pasiekti įprastais kontrolės metodais.

Kas yra fumigantas?

Fumigantas – yra labai toksiškas chemikalas, kuris esant reikiamai temperatūrai ir drėgmei virsta dujomis ir tampa tapti mirties priežastimi kenkėjams.

Grūdinių kultūrų ar medienos fumigacija

Grūdinių kultūrų fumigacija siekiama kontroliuoti užkrėtimą kenkėjais gali būti naudojama dviem būdais: profilaktiškai, kai naikinimas atliekamas įprastu būdu, paprastai netrukus po iškrovimo sandėliavimo vietoje net jei apžiūrint nerasta vabzdžių ar erkių; arba taktiškai, kai fumiguojama esant pirmiesiems užkrėtimo požymiams.

Medienos fumigacija dažniausiai atliekama apvaliai ir pjautinei medienai. Nors, pagal atliktus tyrimus, vabzdžiai neėda medienos kurioje yra daugiau nei 12% drėgmės ir medienos, kuri buvo džiovinta aukštoje 170-180 C temperatūroje, į kai kurias šalis įvežti medieną be fumigavimo sertifikato nepavyks.

Dažniausiai fumigavimo kartoti nereikia, jei buvo laikomasi geros higienos ir tinkamo patalpos sandarinimo, nes tinkamai atlikus visas procedūras fumigantai yra pajėgūs visiškai sunaikinti visus vabzdžius. Kai po fumigacijos atsiranda vabzdžių, labiausiai tikėtina, kad arba fumigacija nebuvo atlikta tinkamai arba dujų kiekis nebuvo pakankamai didelis. Fumigacija tinkamai veikia tik tuo atveju, jei pakankamą dujų koncentraciją galima išlaikyti atitinkamą laiką.

Krovinio laivuose fumigavimas

Tai pats efektyviausias kenkėjų naikinimo būdas prieš kroviniui išvykstant į tolimą paskirties šalį. Handysize, Supramax, Panamax ar didesni laivai naudojami grūdinių kultūrų gabenimui į tolimas šalis Afrikos, Azijos ar Amerikos žemynuose. Krovinio partijos siekia 20-70 tūkstančių tonų grūdų ir tokių didžiulių partijų gabenimo laikas siekia nuo 20 iki 50 dienų. Todėl būtina tinkamai fumiguoti krobvinius.

Fumigatoriaus darbas prasideda dar prieš krovinio pakrovą. Kai triumas priimamas survejerio, instaliuojami vamzdžiai, kuriais fumigantai pateks į triumą ar triumus. Visa instaliavimo procedūra trunka apie valandą. Po krovinio pakrovos, krovinys užfumiguojamas. Procedūra trunka taip pat apie valandą laiko, po kurios atlikimo išduodamas fumigacijos sertifikatas ar sertifikatai.

Fumiguoto krovinio ventiliavimas ir vėdinimas

Atlikus krovinio konteineriuose fumigaciją pakrovos uoste ir fumigantui atlikus savo darbą, reikia konteinerį išvėdinti dar prieš išsiunčiant iš pakrovos uosto. Ventiliavimas atliekamas  tik sertifikuoto fumigatoriaus. O jei konteineriai yra išsiunčiami iš uosto nefumiguoti – butina konteinerius pažymėti specialais pavojingo krovino lipdukais. Tokiu atveju konteinerinės linijos gali laikyti krovinį pavojingu ir jūrinio frachto kaina gali padidėti pavojingo krovinio vežimo mokesčio dydžiu..

Atlikus krovinio fumigaciją laivo triume ir iškraunant krovinį iškrovos uoste, būtina ventiliuoti triumą. Šią procedūrą taip pat gali atlikti tik sertifikuotas fumigatorius.

Fumigantų naudojimas

Šiuo metu aliuminio ir magnio fosfinas yra vieninteliai grūdų fumigantai, plačiai naudojami grūdų fumigacijai. Tačiau kai kuriuose pasaulio valstybėse per pastaruosius 10 metų tapo prieinami sulfurilfluoridas ir etilo formatas. Anksčiau populiarus fumigantas metilbromidas yra nebenaudojamas, nes radifikavus Montrealio protokolą uždraustas visame pasaulyje.

Siūlomi spendimai

UAB ONZE siūlo krovinio fumigavimo paslaugą Jūsų kroviniui laive, jūriniame konteineryje, vagone ar krovinio sandėliavimo vietoje. Po fumigaijos proceso išvėdiname fumigacijos vietą, transporto priemonę ar jūrinį konteinerį. Išduosime fumigacijos sertifikatą, kas kartu bus ir patvirtinimas, kad darbą atlikome puikiai.

Rekomenduojame užsakyti krovinio fumigaciją kartu su sausumos transporto, juriniu frachtu ar krovos paslaugomis. Turėdami pilną informaciją apie krovos datas, krovinio išvykimo ir atvykimo laikus, galėsime geriau sudėlioti visą logistinę grandinę Jums į procesą įterpdami ir krovinio fumigavimą.

Susisiekite su mumis dėl fumigacijos ar dėl konsultacijos.