Geležinkelių transportas

Lietuvos geležinkelių tinklas

Geležinkelių transportas Lietuvoje yra labai gerai išvystytas o dabartinis bendras geležinkelių tinklo linijų ilgis yra 1868,8 km: iš jų 1520 mm pločio vėžės – 1745,8 km, 1435 mm pločio vėžės – 123 km. 1520 mm pločio vėžės geležinkeliai driekiasi į Baltijos valstybes bei NVS šalis, 1435 mm pločio vėžės geležinkeliai jungia Lietuvą su Lenkija, o per Lenkiją – ir su kitomis Vakarų ir Vidurio Europos valstybėmis. Lietuvos geležinkelio linijose yra 104 stotys, 545 pervažos, 410 viadukų ir tiltų.

Europos geležinkelių tinklo koridoriai

Lietuvos geografinė padėtis lėmė, kad mūsų šalį kerta du visos Europos transporto koridoriai:

  • Šiaurės-Pietų krypties koridorius Talinas-Ryga-Kaunas-Varšuva ir jo atšaka Šiauliai-Kaliningradas-Gdanskas;
  • Rytų-Vakarų krypties koridoriaus atšakos Kijevas-Minskas-Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir  Kaunas-Kaliningradas.

Šie koridoriai buvo patvirtinti Europos transporto konferencijose Kretoje ir Helsinkyje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, jie tapo visos Europos transporto tinklo TEN-T dalimi.

Europos transporto koridorius taip pat yra įtrauktas į AGC, CIM ir CIV linijų sąrašus (AGC – Europos susitarimas dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų, CIM – Vienodosios tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės, CIV – Vienodosios tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės).

kAštai

Tai vienas iš pigiausių krovinių gabenimo būdų, kai yra vežama didelės apimties ir ilgais atstumais kroviniai. Transportavimo išlaidos, lyginant su kelių transportu sumažėja iki 30%. Todėl, renkantis transporto rūšį, geležinkelių transportas turi optimaliausią kainos ir greičio santykį lyginant su automobilių ir oro transportu.

Susisiekite su mumis