Krovinio draudimas

Krovinio draudimas tai draudimo rūšis, kai kroviniai apdraudžiami nuo sugadinimo, sunaikinimo ir vagystės viso logistikos proceso metu. Krovinių draudimo apsauga pradeda galioti nuo momento, kai apdrausti kroviniai išgabenami iš paskirties vietos, ir nustoja galioti, kai tik kroviniai pristatomi ir iškraunami paskirties vietoje.

Atsakomybės ribos

Gabenant žemės transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja CMR konvencija. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama CMR draudimu, ribojama 8,33 SDR už bruto kilogramą.

Gabenant oro transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja Varšuvos konvencija. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama oro važtaraščio draudimu, ribojama 17 SDR už kiekvieną bruto kilogramą.  

Gabenant jūrų transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja Hagos-Visbio taisyklės. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama Bill of Lading (konosamento) draudimu, ribojama 2 SDR už bruto kg, arba 666,67 SDR už konteinerį.

Gabenant geležinkelių transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja SMGS/CIM konvensija. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama SMGS/CIM draudimu, ribojama CIM 17 SDR už bruto kg, o SMGS ribojimo neturi.

Krovinio draudimo nauda

Krovinių draudimas ne tik padės sumažinti verslo riziką, bet ir suteiks patikimas garantijas, kad įvykus draudiminiam įvykiui, o atsiradę nuostoliai bus atlyginti.

Ar draudimas yra privalomas?

Tai savanoriškas draudimas, kuriuo apdraudžiami Jūsų įmonės visų rūšių transporto priemonėmis vežami ar gaunami kroviniai Lietuvoje ir už jos ribų. Be to, kartu su vežamais kroviniais gali būti apdraudžiamas frachtas (krovinio vežimo į paskirties vietą kaina), kitos vežimo išlaidos ir tariamas pelnas.

Draudimo variantai

Krovinius galima apdrausti keliais variantais:

  • A variantas – nuo visų rizikų;
  • B variantas – nuo gaisro ar sprogimo, laivo apsivertimo, užplaukimo ant seklumos ar nuskendimo; antžeminių transporto priemonių avarijos; laivų susilietimo ar susidūrimo arba kitos vežimo priemonės susidūrimo su bet kokiu kitu objektu; priverstinio krovinio iškrovimo, tarpinio sandėliavimo ar pakrovimo punkte, kuris nebuvo numatytas maršrute ir į kurį buvo atvykta ar atplaukta, atsiradus apdraustajai rizikai; žemės drebėjimo, ugnikalnio išsiveržimo, grunto įsmukimo, griūties ar žaibo įtrenkimo;
  • C variantas – nuo gaisro ar sprogimo; laivo apsivertimo, užplaukimo ant seklumos ar nuskendimo; antžeminių transporto priemonių avarijos; laivų susilietimo ar susidūrimo arba kitos vežimo priemonės susidūrimo su bet kokiu kitu objektu; priverstinio krovinio iškrovimo, tarpinio sandėliavimo ar pakrovimo punkte, kuris nebuvo numatytas maršrute ir į kurį buvo atvykta ar atplaukta, atsiradus apdraustai rizikai.

Draudimo įmoka priklauso nuo transporto rūšies, draudimo sumos, vežimo teritorijos, krovinio tipo. Jei reikia daugiau informacijos ar norite apsidrausti, susisiekite su mumis, o mes pasirūpinsime Jūsų krovinio draudimu.