Muitinės tarpininko paslaugos Klaipėdoje Jūsų patogumui atliekamos/tiekiamos ir kartu su kitomis UAB ONZE paslaugomis ar prekėmis.

Mūsų muitinės tarpininkai teikia tik greitas ir profesionalias paslaugas muitinėse. Paslaugos apima platų paslaugų spektrą: nuo preliminaraus mokesčių paskaičiavimo, dokumentų rengimo iki dokumentų pateikimo ir atstovavimo muitinėje.

muitinės reglamentavimas

Įmonei, kuri nori eksportuoti ar importuoti savo produkciją į/iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos šalių), pirmiausia paaiškinsime, kaip tokią veiklą reglamentuoja Muitų tesės aktai. Muitinės tarpininko atstovas pagal užsakovų pateiktus  dokumentus (sutartis, sąskaitas) užpildo muitinės formalumams atlikti reikalingus dokumentus ir pateikia muitinei. Priklausomai nuo pasirinktos muitinės procedūros (importas, eksportas, reeksportas), reikia užpildyti atitinkamą rinkinį dokumentų, tokių kaip muitinės deklaracija,  CMR važtaraštis, kilmės sertifikatai, leidimai, reikalingi sertifikatai ar rašytinės instrukcijos. Muitinės tarpininko atstovas turi savo asmeninį, visoje Europos Sąjungoje galiojantį elektroninį parašą (EORI kodą). Tokiu būdu jis prisiima atsakomybę už muitinės deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą. Atkreipiame dėmesį, kad praktiškai visos deklaracijos muitinei pateikiamos internetu, naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (MDAS).

Siekdami savo klientus apsaugoti nuo papildomų rūpesčių, susijusių su muitinės formalumais, mūsų įmonės muitinės tarpininko atstovai teikia ir kitas paslaugas:

  • muitinės dokumentų rengimas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus
  • krovinio ir jį lydinčių dokumentų ruošimas,
  • klientų atstovavimas muitinėje
  • garantijų teikimas importo ir tranzito procedūroms ir kt.
  • konsultacijos įvairių muitinės procedūrų klausimais
  • muitinės tarpininkas Klaipėdos jūsų uoste

Kokias muitinės paslaugas atliekame

Muitinės tarpininko paslaugos Klaipėdoje kurias atliekame:

Negrąžinamas eksportas – kai Sąjungos prekės išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąsias šalis arba išgabenamos į specialiąsias fiskalines teritorijas (DA 134 str.)

Išleidimas laisvai cirkuliuoti (importas vidaus vartojimui) – tai ne Sąjungos prekių išleidimas į laisvą apyvartą. Atlikus šią muitinės procedūrą prekės ima laisvai cirkuliuoti Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje. Įforminus šią muitinės procedūrą importuotojas privalo sumokėti už prekes nustatyto dydžio importo muitą ir kitus mokesčius.

Muitinis tranzitas – tai muitinės prižiūrimų prekių gabenimas tarp muitinės įstaigų.  Gabenant prekes tranzitu už jas nėra sumokėti importo muitai ir kiti mokesčiai, todėl gabenant prekes tranzitu muitinei reikia pateikti garantiją arba sumokėti užstatą.

Muitinis sandėliavimas – kai muitinės nustatytose vietose, tam tikrose muitinės prižiūrimose patalpose ar muitinės sandėliuose, laikomos iš užsienio įvežtos prekės už kurias nesumokėti importo muitai ir mokesčiai.

Laikinasis įvežimas perdirbti – tai ne Bendrijos prekės, kurios įvežamos perdirbimo, apdorojimo procedūroms, remontui, o iš jų gauti perdirbtieji produktai reeksportuojami atgal į užsienį. Taikant šią procedūrą įvežtos prekės sąlygiškai neapmokestinamos importo muitais ir mokesčiais, o iš jų gauti ir reeksportuojami kompensaciniai produktai – eksporto muitais ir mokesčiais. Laikinai įvežtos perdirbti prekės arba iš jų pagaminti kompensaciniai produktai turi būti išgabenti atgal į užsienį per muitinės nustatytą reeksporto laikotarpį.

Laikinasis įvežimas – tai ne Sąjungos prekių įvežimas į muitų teritoriją. Ši procedūra atliekama tik gavus muitinės leidimą. Įforminus laikinojo įvežimo procedūrą, ne Sąjungos prekės, kurias ketinama reeksportuoti (nepakeitus jų pavidalo, išskyrus jų normalų nusidėvėjimą dėl įprastinio naudojimo), gali būti naudojamos pagal tikslinę paskirtį Sąjungos muitų teritorijoje, visai arba iš dalies jas atleidžiant nuo importo muito. Dažniausiai tokia procedūra taikoma prekėms, kurios skirtos demonstruoti arba naudoti parodose, mugėse ar panašiuose renginiuose; prekės, įvežamos švietimo, mokslo ir kultūros tikslais; keleivių įvežami asmeniniai daiktai ir sporto reikmėms skirtos prekės; turizmo informacinė medžiaga ir kt.

Laikinasis išvežimas perdirbti – tai Sąjungos prekės, deklaruotos laikinojo išvežimo perdirbti procedūrai. Įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, prekės gali būti laikinai eksportuojamos perdirbimui. Iš šių prekių gauti perdirbtieji produktai gali būti išleidžiami į laisvą apyvartą visai arba iš dalies juos atleidžiant nuo importo muito. Šiuo atveju būtina pateikti atitinkamą prašymą.

Reikia pasirašyti muitinio tarpininkavimo sutartį

Norint tapti mūsų klientu, reikia pasirašyti muitinės tarpininko paslaugų sutartį. Pagal muitinės tarpininko paslaugų sutartį klientus atstovausime muitinėje: parengsime reikalingus muitinės dokumentus ir esant poreikiui fiziškai atstovausime klientą krovinio tikrinimo metu. Taip pat klientui pageidaujant atstovausime jį Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente sprendžiant klausimus, susijusius su užsakovo prekių deklaravimu (teikiant prašymus; gaunant leidimus, sertifikatus ir kitus dokumentus; gaunant paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo; teikiant prekių mėginius (pavyzdžius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui ir kt.)

geriausias kainos ir kokybes santykis

Visada pasiūlysime Jūsų poreikius atitinkantį kainos ir kokybės santykį! Susisiekite su mumis jau dabar.