Uosto paslaugos 

Krovinių operacijos:

 • krovos paslaugos;
 • krovinių tvirtinimas;
 • krovinių sandėliavimas, svėrimas;
 • krovinių laikymas, ženklinimas, rūšiavimas;
 • geodezijos ir ekspedijavimo paslaugos, krovinių muitinės formalumų tvarkymas;

 

Laivų ir kitų transporto priemonių paslaugos:

 • manevravimo operacijos Uosto direkcijos jurisdikcijai priklausančiame akvatorijoje;
 • laivų vilkimas jūra;
 • laivų aptarnavimas jūroje;
 • švartavimosi darbų vilkikai;
 • laivavedybos paslaugų teikimas;
 • laivų agentavimas, laivų aprūpinimas ir matavimų paslaugos;
 • laivų atliekų surinkimas ir tvarkymas;
 • vandens tiekimas;
 • skystojo kuro bunkeriavimas;
 • intermodalinio transporto priėmimas.