Dezinfekcinis skystis rankų bei paviršių dezinfekcijai.

Nauja sudėtis! Patvirtinta sveikatos apsaugos ministerijos formulė.

Antibakterinė priemonė prieš virusus, greitai dezinfekcijai.

Dezinfekcinis skystis rankų bei paviršių dezinfekcijai s valo ir apsaugo rankas, neleidžia vystytis bakterijomis. Puikiai tinka rankų higienai palaikyti, kai nėra galimybės jų nusiplauti. Nelipnus, greitai džiūstantis, praturtintas glicerinu. Drėkina, maitina ir minkština odą. Higieniniai rankų dezinfekcijai visuomeninės paskirties objektuose, paviršių, įrenginių inventoriaus, išskyrus medicinines priemones greitai dezinfekcijai; negali būti naudojama sveikatos priežiūros įstaigose (procedūriniuose ir odontologijos kabinetuose, slaugos namuose ir kt.), žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministerijos formulė.

Sudėtis: Ethanol – 70% Glicerirolis <5, Propane-1,2-diol <7, vanduo.

Pavojinga. Labai degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vėsioje vietoje. Turinę arba talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis vietos/regiono nuostatomis. Gamintojas EU.

Produktas atitinka galiojančius teisės aktus.

Gaminys galioja 24 mėnesius nuo išpilstymo datos (2020-03-17)

Prie 5 ltr bakelio pridedamas tuščias 1 litro bakelis su purkštuvu.

Kainos paklausimą siuskite šiais kontaktais. Jei norite užsakyti parašykite savo rekvizitus, pristatymo adresą bei telefono nr.  Atsiųsime išankstinę sąskaitą apmokėjimui.

Susisiekite su mumis jau šiandien.