UAB ONZĖ PRIVATUMO POLITIKA

UAB ONZĖ PRIVATUMO POLITIKa – SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 22 d.

UAB Onzė (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“), Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

 1. Ką rasiu šioje politikoje?

 

UAB ONZĖ privatumo politika sukurta tam, kad rastumėte atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu https://www.onze.lt/privatumo-politika/ ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 1. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

 

Mes esame: UAB Onzė

Mūsų įmonės kodas yra: 304875899

Mūsų adresas: Baltijos pr. 47-43, LT-94127, Klaipėda, Lietuva

Mūsų el. pašto adresas: info@onze.lt

Mūsų tel. Nr.: +370 46 268 118

 1. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

 

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Nes teikiame Jums krovinių ekspedicijavimo paslaugas Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono Nr., asmens identifikavimo dokumentų duomenys, asmens kodas, suteikta paslauga, PVM sąskaita faktūra, pinigų priėmimo kvitas, pateikti dokumentai, PVM mokėtojo kodas (jeigu fizinis asmuo yra PVM mokėtojas), mokėtina suma už paslaugas, atsiskaitymo informacija, komunikacija, parašas, atstovaujama organizacija Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.) Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis Vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija su Bendrove, informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį ir pan. Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jūsų atstovaujamu asmeniu pasibaigimo
Nes informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės prekes ir paslaugas Vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas. Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus  (GDPR 6 str. 1 d. a p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)
Turime teisėtą interesą (užsiimti tiesiogine rinkodara) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
5 metus nuo santykių su klientu pasibaigimo, nebent klientas išreiškia nesutikimą
Nes pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą. Turime Jūsų sutikimą

(GDPR 6 str. 1 d. a p.)

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų po paskutinio kreipimosi
Nes galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai. Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) 10 metų
Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius. Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (GDPR 9 str. 2 d. f p.)
 1. Kam perduodate informaciją apie mane?

 

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • buhalterinių paslaugų įmonėms;
 • teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
 • advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms.
 1. Kokias teises turiu?

 

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.
 1. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

 

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas
Trečiųjų šalių slapukas _ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje 2 metai
Trečiųjų šalių slapukas _gat Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą Naršymo seanso metu
Griežtai privalomas slapukas _gid Šis slapukas naudojamas siekiant atskirti vartotojus 24 valandos
 1. Kaip galiu valdyti slapukus?

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.