SurvEjerio paslaugos

Kraunant krovinius atsiranda rizika dėl krovinio pažeidimo, sugadinimo, užteršimo ar sunaikinimo. Kartais frachtuojant laivą neteisingai aprašomas laivas arba jo būklė, specifikacija ar krovinio kiekis. Ir visada yra tikimybė, kad kas nors vyks ne pagal planą ar norą. Survejerio paslaugos padeda išvengti tokių neplanuotų problemų. Tampa įmanoma įsikišti ir užkirsti joms kelią. Mūsų patyrusi komanda eilę metų dirba tik su patyrusiais survejeriais, todėl Jums pateiksime Jums tiek optimaliausią pasiūlymą. Kreipkitės į mus jei įvyko avarija, norėdami pagrįsti ieškinį ar įrodyti laivo tinkamumą plaukioti ar atvirkščiai. Survejeriai dirba Jums ir kad padėtų išspręsti sudėtingą situaciją ir kompensuoti nuostolius bei sumažinti finansinę žalą. 

Paslaugos:

  • Visų rūšių krovinių apžiūros;
  • Krovinio kiekio ir kokybės nustatymas (generaliniai kroviniai, birūs krovinai, konteinerizuoti kroviniai, šaldyti kroviniai, vaisiai ir greitai gendantys kroviniai);
  • Krovos darbų priežiūra;
  • Krovinio būklės apžiūra prieš/po transportavimo;
  • Krovinio pavyzdžių paėmimas;
  • Laboratoriniai tyrimai;
  • Krovinio kiekio nustatymas pagal laivo grimzlę (draft surveys)
  • Triumo hermetiškumo patikra;
  • Triumų švaros/tinkamumo inspekcija (LCI);
  • Krovinio išdėstymo ir tvirtinimo priežiūra.

Užsisakykite survejerio paslaugas dabar.