EORI kodo registravimas

Dažnai klientams pirmąkart eksportuojant ar importuojant prekes susiduriama su problema – EORI kodo nebuvimu.

EORI – tai ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo Europos Sąjungoje kodas. Šį kodą ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinės departamentas. EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.). Vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl importuojant ar eksportuojant krovinius ES papildomai registruoti ir gauti EORI kodo nereikia.

Užsiregistruoti / persiregistruoti turi šie asmenys:

  • prekiaujantys tik ES vidaus rinkoje ir nedalyvaujantys prekyboje su trečiosiomis šalimis, jeigu ketina vykdyti prekybos operacijas, kurias vykdant privaloma atlikti muitinės formalumus;
  • turintys EORI kodus, kuriuos suteikė Jungtinės Karalystės, kaip ES šalies, muitinė (įskaitant trečiųjų šalių asmenis), nes nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos šie kodai nebegalios ES27.

EORI kodo nebuvimo problemą išsprendžiame per maždaug valandą laiko, nes per tokį laiką registruojame įmonės EORI kodą LR muitinės departamente. Registruojant EORI kodą Lietuvos Respublikos muitinės departamente, kodas sudaromas tokia tvarka: prie įmonės kodo pridedamos raides LT. Pvz.: jei įmonės kodas yra 123456789, tai EORI kodas bus LT123456789.

Apie ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodą galite paskaityti LT muitinės puslapyje. Daugiau informacijos rasite čia.

Greitas EORI kodo registravimas! Susiekite su UAB Onzė muitinės tarpininkais jau dabar. Kontaktai.