Sausas krovinys

Sausiems kroviniams yra pritaikyti laivai, kurie pergabena kietas, sausas prekes, kurios labiau toleruoja šiluma ir šaltį, pavyzdžiui, metalo rūdos, akmens anglys, plieno gaminiai, miško produktai ir grūdai. Laivuose yra įrengti ant denio kranai – pakrovimo ir iškrovimo mechanizmai. Kadangi sausųjų krovinių vežimui nereikia specialių atsargumo priemonių (kaip reikalaujama skysčiui ir dujoms vežti), tai jiems nėra reikalingos temperatūros kontrolės įrangos.

Sausi kroviniai:

  • metalo laužas
  • akmens ar medžio anglys
  • mediena
  • plieno gaminiai