Skubių ir temperatūrinių krovinių ženklinimas

Oro transportu gabenamų temperatūrinių krovinių ženklinimas – IATA (Tarptautinės Oro Transporto Asociacijos) rekomenduojamas papildomas lipdukas. Priminti  aptarnaujančiam personalui apie  itin skubius bei temperatūrinio rėžimo pokyčiams jautrius krovinius. Šis lipdukas yra pripažįstamas visų oro transporto dalyvių (oro linijos, oro uostai, oro uostų krovinių terminalai ir kt.), kaip ženklas, jog gabenamas krovinys yra itin skubus bei jo laikymo sąlygos išskirtines, o aptarnavimui reikalingas didelis prioritetas.

Temperatūrinio rėžimo kroviniai transportuojami naudojant vieną iš dviejų temperatūros kontrolės technologijų. Pirmasis tai aktyvi sausojo ledo temperatūros kontrolės sistema, o antroji – kompresoriaus aušinimo sistema.