UAB ONZE jums siūlo savo krovinius patikėti mums keliaujant sausuma. Autotransportu galima pasiekti įvairius pasaulio kraštus. Kitų transporto rūšių keliai prasideda ir baigiasi tam tikruose terminaluose, o automobilių keliai naudojami ryšiui tarp terminalų užtikrinti (kroviniams pristatyti tiesiogiai į jų paskirties vietą). Iš esmės tai vienintelė transporto rūšis, užtikrinanti vežimus „nuo durų iki durų“.

Be to, automobilių keliai užtikriną didelį manevringumą, t. y. kiekvienas automobilis dirba sąlyginai nepriklausomai nuo kitų automobilių. Tą vėlgi lemia didelis kelių tinklo tankis, garantuojantis pakankamai daug alternatyvių maršrutų
tam tikroje teritorijoje.

Pliusai ir minusai krovinius gabenant sausuma:
a) didelis manevringumas;
b) vežimo „nuo durų iki durų“ galimybė;
c) didelis greitis (priklausomai nuo rajono kelių tinklo tankumo);
d) galimybė vežti smulkias krovinių partijas;
e) didelė vežimų savikaina (dėl mažos transporto priemonių talpos);
f) didelė tarša ir avaringumas.

 

Mes Jums galime pasiūlyti įvairaus dydžio transporto priemonių:

■ ypač mažo įkrovumo − iki 0,5 t;
■ mažo įkrovumo − 0,5 iki 2 t;
■ vidutinio įkrovumo − nuo 2 iki 8 t;
■ didelio įkrovumo − nuo 8 iki 16 t;
■ ypač didelio įkrovumo − daugiau nei 16 t.

Susisiekite su mumis!